Alege limba
și țară
Bulgarian
Czech
Danish
German
Greek
English
Spanish
Estonian
French
Italian
Lithuanian
Latvian
Dutch
Norwegian
Polish
Portuguese
Slovak
Slovenian
Swedish
Ukrainian

Politica de confidenșialitate

 

 

 Politica de confidențialitate a magazinului Unitrailer.ro 

 

 Condiții generale 

Următoarea Politică de confidențialitate stabilește regulile adunării, ale distribuirii și ale aparării datelor personale dobândite prin magazinul online care funcționează la adresa unitrailer.ro (apoi ,,Magazinul Unitrailer.ro” sau ,,Magazin”).

Datele personale ale Clienților Magazinului Unitrailer.ro sunt administrate în conformitate cu legile actuale ale dreptului polonez, și mai ales cu legile:

1. Regulament al Parlamentului European și al. Consiliului (UE) 2016/679 din ziua 27 aprilie 2016 în ceea ce privește apărarea persoanelor fizice conform administrații datelor personale și curgerii libere acestora  și abrogarii directive 95/46/WE (regulament general despre apărerea datelor personale) (JO UE.L.2016.119.1) (dincolo numit: ,,GPDR”);  

2.   Lege din ziua 10 mai 2018 despre apărarea datelor personale (JO din 2018 pe loc al 1000); 

3.  Lege din ziua 18 iulie 2002 despre efectuarea serviciilor online (t. unul JO 2017.1219 cu modificările ulterioare); 

4.  Lege din ziua 16 iulie 2004 legea telecomunicățiilor (t. unul JO 2017.1907 cu modificările ulterioare).

 

Administratorul datelor

Administratorul datelor personale ale Clienților Magazinului Online Unitrailer.ro este Unitrailer SRL cu scaunul în Świdnik (adresa societății: ul. Budowlana 30, 20-468 Lublin, Polonia), înregistrată de către Tribunalul Raional Lublin-Wschód în Lublin cu scaunul în Świdnik VI Wydział Gospodarczy KRS pe registrul antreprenorilor  din Krajowy Rejestr Sądowy [Registrul național al instanțelor] nr. 0000624998, CIF (Numărul de identificare fiscală): 5213739921, REGON(CAEN): 364800260 (dincolo numit: ,,Societatea” sau ,,Noi”).

 

  Contactul cu administratorul 

Pentru a rezolva problemele legate de datele personale și de apărarea acestora este posibil să ne contactați prin poșta electronica la adresa: odo@unitrailer.eu sau și prin poștă la adresa: Unitrailer Sp. z o.o.; ul. Budowlana 30; 20-468 Lublin, Polonia.

 

  Feluri de adunatul datelor personale și gama datelor adunate 

Datele personale sunt dobândite drept de la persoane ale cărora datele aceste aparțin, adică de la Clienții noștri. Clienții Magazinului Online Unitrailer.ro lasă sau introduc datele lor personale în diferite momente ale comenzii online. Datele aceste sunt adunate mai ales:

1.  În timpul înfințării profilului clientului primim în primul rând: nume, prenume (în cazul unei firme și CIF sau RO [Numărul de identificare fiscală]) adresa livrării, adresa de poșta electronică, număr de telefon și date de login, adresa IP a calculatorului de la care a fost efectuată înregistrarea; 

2. În timpul făcerii unei comenzi pe Magazinul nostru fără să fiți înregistrați, primim atunci printre altele: nume, prenume (în cazul unei firme și NIP [Numărul de identificare fiscală]) adresa livrării, adresa de poșta electronică, numărul de telefon și tip de marfă comandată, adresa IP a calculatorului de la care a fost efectuată înregistrarea;

3. în timpul tranzacții electronice pe Magazinul Online pentru marfa achitată primim printre altele: numele și prenumele (în cazul unei firme și numele firmei), titularului de cont bancar, datele cardului de credit sau ale cardului de plată;

4. în timpul înscrierii clientului la newsletter primim adresa de poștă electronica și/sau numărul de telefon;

5. Când clientul ne contactă prin folosirea formularului de contact primim automatic printer altele adresa de poștă electronica și eventualele date personale conținute în corpul mesajului;

6.  Pe durata contactului cu Magazinul nostra prin chat primim printer altele: nume și adresă de poștă electronica, iar eventualele date personale transmise în timpul discuții; 

7.  În timpul utilizării de serviciul de sunare înapoi primim printer altele: număr de telefon și eventualele date personale dobândite pe durata conversații; 

8.  În automatic când Clientul ne vizitează Magazinul Unitrailer.ro primim: informații adunate de către cook-iurile care privesc de pildă pe folosirea magazinul online, pe cele mai vizitate pagini ale Magazinului sau pe cele mai dorite și căutate produse.  

 

Uneori datele personale ale clienților noștri ne sunt transmise  de către terții. Aceasta are loc spre exemplu când Clientul se înregistrează prin opțiunea conectează contul cu un alt serviciu. Alegând opțiunea aceasta Clienții noștri sunt de accord ca terțul (administrator Google+, Facebook sau PayPal) să ne trimită o parte de date necesare pentru înfințarea unui profil.

Nu prelucrăm așa numitele date personale ale indivizilor sensibili, deci de ex. datele care privesc sănătatea cuiva.

Respectăm normele de adunare și administrare numai acelor date personale care sunt necesare pentru a realiza lucrurile în care acestea vor fi prelucrate. Lângă planificările noilor proiecte și activitățile care necesită de prelucrarea datelor personale, am să executăm o analiză precisă ale datelor de care mai mult avem nevoie pentru realizarea acestora.

 

 Scopuri și baze juridice pentru prelucrarea datelor personale 

Datele personale ale Clienților noștri sunt prelucrate numai pentru a realiza scopurile pentru care au fost alese. Pe table de jos am  prezentat scopurile realizate și am indicat cele mai potrivite lor baze juridice pentru prelucrarea datelor personale.

Rânduri.

Scopurile prelucrării datelor personale

Baza juridică a prelucrării

1.

 conducerea și operarea de cont

prelucrarea este necesară pentru executarea contractului (adică executarea contractului despre oferirea serviciilor online), a căruia este persoana careia datele aparțin 

(art. 6 leg. 1 lit. b) GPDR)

2.

realizarea comenzii efectuate

prelucrarea este necesară pentru executarea contractului (adică executarea contractului despre oferirea serviciilor online), a căruia este persoana careia datele aparțin 

(art. 6 leg. 1 lit. b) GPDR)

3.

examinarea reclamații

 prelucrarea este necesară pentru executarea contractului (adică executarea contractului de vânzare atunci când cumpărătorul își exercită drepturile secundare de garanție pentru hibele produselor) a căruia parte este persoana  careia drepturile aparțin. 

(art. 6 leg. 1 lit. b) GPDR)

4.

emiterea documentelor contabile, decontarea fiscabilă și contabilă, ținerea și arhivarea documentelor fiscale și contabile

prelucarea datelor este necesară pentru a îndeplini toate obligațiile  juridice pe îngrijirea administratorului care provin din legile fiscale și contabile 

(art. 6 leg. 1 lit. c) GPDR)

5.

eventuală stabilire și despăgubire sau apărarea de ele, printre care și conducerea procedurilor judiciare și recuperarea creanțelor 

prelucrarea este necesară pentru scopurile de natură juridică care provin din întemeiate interese din punct de vedere juridic realizate de către administratorul, deci printre altele pentru:

- apărarea și realizarea drepturilor noastre,

(art. 6 leg. 1 lit. f) GPDR)

6.

arhivarea datelor și documentelor printre care conținute sunt și datele personale cu scopul de identificare 

prelucrarea este necesară pentru scopurile legate de interesele întemeiate juridic realizate de către administratorul, deci printre altele pentru: 

- asigurarea informațiilor  printre altele în caz de nevoie juridică de autentificarea factelor, 

(art. 6 leg. 1 lit. f) GPDR)

7.

posibilitatea Clienților de a publica comentăriile despre mărfurile oferate de Magazinul 

prelucrarea este necesară pentru a încheierea contractului de vânzare (adică a contractului pentru oferta de servicii online)a căruia parte este persoana careia datele aparțin  

(art. 6 leg. 1 lit. b) GPDR)

8.

monitorizarea activității Clientului pe paginile Magazinului și conducerea analizelor și statisticilor de preferență ale Clienților 

prelucrarea este necesară pentru scopurile de natură juridică care provin din întemeiate interese din punct de vedere juridic realizate de către administratorul, deci printre altele pentru: 

- îmbunătățarea funcționalității magazinului;

- fixarea funcționalității de serviciu;

- alegerea produselor și serviciilor pentru Clienți;

- perfecționarea procesului de asistetera Clienților.

 (art. 6 leg. 1 lit. f) GPDR)

9.

răspunsul la întrebările sau la cererile făcute prin ajutorul formularului de contact sau prin chat și arhivarea textului unei astfel de corespondențe 

În timpul realizării contactului prelucrarea datelor este necesară pentru a încheia Contractul de vânzare (adică Contractul pentru oferta de servicii online), a căruia parte este persoana careia aparțin datele

(art. 6 leg. 1 lit. b) GPDR)

după terminarea contactului prelucrarea este necesară pentru scopurile de natură juridică care provin din întemeiate interese din punct de vedere juridic realizate de către administratorul, deci printre altele pentru: 

- arhivarea corespondenței după nevoile de a-o folosi ca dovadă în viitor 

(art. 6 leg. 1 lit. f) GPDR)

10.

contactul telefonic cu Clienții 

prin realizarea contactului prelucrarea datelor are loc pe baza voinței persoanei pe care o privesc datele 

(art. 6 leg. 1 lit. a) GPDR)

după terminarea contactului prelucrarea este necesară pentru scopurile de natură juridică care provin din întemeiate interese din punct de vedere juridic realizate de către administratorul, deci pentru:

- arhivarea salvării conversații după nevoile de a-o folosi ca dovadă în viitor 

(art. 6 leg. 1 lit. f) GPDR)

11.

mesajul newsletter care conține reclame de marketing și\sau informații cu caracterul comercial 

prelucrarea se realizează pe baza voinței persoanei pe care o privesc datele 

(art. 6 leg. 1 lit. a) GPDR)

12.

conducerea directă a marketingului cu produsele și serviciile propii, printre care: 

1)     vizualizare de texte de marketing care contravin preferințelor Clientului (reclamă contextuală);

2)  vizualizare de texte de marketing privind preferințelor Clientului (reclamă comportamentală), precedată de o prelucrarea datelor automatică, printre care și analiza profilului ;

3)   organizare de campanie de promovare;

4)     conducere de altfel de activitate legată tot de marketingul direct al mărfurilor și serviciilor.

 prelucrarea este necesară pentru scopurile de natură juridică care provin din întemeiate interese din punct de vedere juridic realizate de către administratorul, deci pentru::

- realizarea activităților marketingrealizacji działań marketingowych;

- alegerea ofertelor după nevoia Clienților;

(art. 6 leg. 1 lit. f) GPDR)

 

Datele Destinatarului

Accesul la datele personale ale Clienților noștri dețin în primul rând muncitorii firmei noastre

În plus, datele Clienților noștri sunt publicate într-un spațiu anume foarte rezervat și transmise numai unor unități cu care colaborăm pe durata prelucrării datelor. În general, elemenții aceștia ne ajută și colaborează cu noi ajutându-ne cu efectuarea comenzilor și cu corecta lor îndeplinire și pe cale online, sau și se ocupă cu comisioanele pe care le comisionăm. Din categoria destinatari ai datelor personale ale Clienților noștri fac parte:  

1)    Firma care ne ajută cu administrarea și întreținerea magazinului Online -IAI S.A. cu scaunul în Szczecin (adresa Societății: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) – furnizorul programului de computer IdoSell Shop, pe care se bazează Magazinul nostru,

2)   Furnizorii de servicii de administrare a infrastructurii IT, ai servisului de programare și hardware-ului,

 

3) Elemenții care sunt  titularii aplicațiilor folosite pe paginile Online ale Magazinului nostru astfel incât să garanteze Clienților noștri o funcționalitate mai aleasă (de ex. Aplicații pentru comunicare),

4)  Furnizorii de servicii de curierat și de transport,

5)  Firmele care realizează plățile pentru mărfurile comandate,

6) Băncile cu care colaborăm ca Clienții noștri să fie în stare să cumpere Marfa noastră online,  

7) Elemenții care realizează servicii de credit și/sau de asigurare;  

8)  Furnizorul de servicii de găzduire,  

9)  Firma care oferă servicii fiscabil-contabile,  

10)  Cabinetele de avocatură care colaborează cu noi,  

11)  Elemenții care realizează după comanda noastră servicii de consultare sau de audit,   

12)  Agenții de marketing.

 

Cu toții elemenți cărora le distribuim datele clienților noștri semnăm înainte un contract de încredințare pentru administrarea datelor. Pe aceste contracte stabilim foarte clar scopul și locul prelucrării datelor personale Clienților noștri. Prin urmare ne străduim și ca elemenții aceștia să dea garanția de folosirea mijloacelor de siguranță potrivite față de datele personale ale Clienților firmei noastre   

Nu intenționăm nici să vindem datele personale ale Clienților noștri nici să le schimbăm cu altele lucruri cu scopul de marketing.

Magazinul Unitrailer participă la următoarele programe:

1)  ,,Opinii de Încredere” – serviciu oferat de Ceneo Sp. Z o.o. cu scaunul în Poznań (adresa Societății: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), număr KRS: 0000493884, și    

2)   ,,Opinii Credibile” – serviciu oferat de Opineo Sp. Z o.o. cu scaunul în Wrocław (adresa Societății:  ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333Wrocław), număr KRS: 0000357466.

Clientul care îndeplinește o comandă pe Magazinul nostru Online poate lăsa un feedback pe tema tranzacții, iar și poate fi de acord sau nu cu distribuirea feedback-ului acestuia împreună cu datele lui personale la Ceneo Srl și Opineo Srl cu scopul de a le publica pe servisurile online.    

 

Informațiile despre intenția de a distibui datele personale unei alte tări sau organizați 

 Datele personale Clienților noștri vor fi distribuite afară de Spațiul Economic European la Google LLC și tawk.to inc. vrând să garantăm o asigurare juridică potrivită care constituie clazuele contractuale ale apărarii datelor personale, confirmate de către Comisia Europeană.  

 

 Perioadă de păstrare a datelor

 Datele personale ale Clienților noștri vor fi prelucrate numai atunci, când vor fi necesare pentru realizarea scopurilor pentru care sunt adunate.

Rânduri

Scopuri de prelucrare ale datelor personale

Perioadă de păstrare a datelor

1.

conducere și  serviciu al contului pe Magazinul Online

 din momentul înfințării contului până la ștergerea lui

2.

realizare a produselor comandate 

în timpul realizării unei reclamați

3.

verificare a reclamații 

 până la sfârșitul procedurei de reclamație

4.

emiterea documentelor contabile, decontarea fiscabilă și contabilă, ținerea și arhivarea documentelor fiscale și contabile

timp de 5 ani, începând de la sfârșitul anului calendaristic în care a epuizat termenul de plată a taxei sau mai mult dacă prevăd aceasta normele juridice 

5.

eventuală stabilire și despăgubire și conducerea procedurilor judiciare și recuperarea creanțelor 

 timp de perioada necesară pentru protejarea drepturilor noastre

6.

arhivarea datelor și documentelor care conțin și datele personale în scop de identificare

timp de perioada necesară ca rivendicările conținute în normele juridice să expire  

7.

posibilitatea Clienților de a publica comentăriile despre mărfurile oferate de Magazinul 

până la momentul în care se va cere să se șteargă opinia care va tractată ca fiind rezilierea contractului pentru serviciile oferate online

8.

conducerea analizelor și statisticilor de activitate și de preferență a Clienților

 până când cineva nu va face o obiecție importantă

9.

răspunsul la întrebările sau la cererile făcute prin ajutorul formularului de contact sau prin chat și arhivarea textului unei astfel de corespondențe 

 

10.

contactul telefonic cu Clienții 

 până când cineva nu va mai fi de acord cu distribuirea contactului de telefon

11.

mesajul newsletter care conține reclame de marketing și\sau informații cu caracterul comercial

 până când cineva nu va mai fi de acord cuprelucrarea datelor pe un scop dat

12.

 conducerea directă a marketingului cu produsele și serviciile propii, printre care: 

1)     vizualizare de texte de marketing care contravin preferințelor Clientului (reclamă contextuală);

2)  vizualizare de texte de marketing privind preferințelor Clientului (reclamă comportamentală); 3) conducere de altfel de activitate legată tot de marketingul direct al mărfurilor și serviciilor.

 

până când cineva nu va face o obiecție importantă despre prelucrarea datelor pe scopul de marketing 

 

În plus, pentru a crea o responsabilitate mai mare, adică pentru a da dovadă de respectarea normelor prelucrarii datelor personale vom păstra datele pe un timp în care Magazinul va fi obligat să păstreze datele sau documentele care le conțin pentru a documenta îndeplinirea cerințelor  de organele publice.

Pe sfârșitul perioadei de păstrare datele personale vor fi șterse sau anonimizate. 

 

 Drepturile Clienților 

Respectăm toate drepturile persoanelor ale cărora deținem datele după normele GPDR. Fiecare dintre Clienții noștri are dreptul de a:

1)  cere numaidecât accesul la propriile date personale – adică de a avea dreptul de control asupra datelor prelucrate de Magazinul, de a putea obține o copie de ale lor, precum și de a avea dreptul de obținutul printre altele informațiilor despre la ce scop și pe baza căror norme juridice datele sunt prelucrate și cui sunt distribuite sau când vor fi șterse;  

2) cere revizuirea datelor personale când datele nu sunt corecte și chiar de a cere completarea datelor când acestea nu sunt complete; 

3) cere ștergerea datelor personale, în măsura în care o să pervină o cerere fundamentată care să se afle în normele juridice (adică pe art. 17 GPDR); 

4) cere limitarea prelucrării datelor personale, în cazurile indicate prin lege (adică art. 18 GPDR); 

5) Mutarea datelor, adică dreptul de a obține de la noi datele Clienților în formatul folosit de obicei potrivit pentru prelucrare (de ex. txt., doc., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) și de a obține dreptul de trimisul acelor date altui administrator sau de a solicita trimiterea datelor de la noi direct altui administrator, în măsura în care aceasta este posibil. 

 

 

 

 Fiecare dintre Clienții noștri are dreptul de a se împotrivi în fiecare moment prelucrării datelor lui personale din mai multe cauze, de ex. din cauza: 

1) situații neobișnuite a Clientului dat, deci când prelucrarea datelor are loc pe baza interesului nostru întemeiat juridic sau pentru scopurile statistice și împotrivirea Clientului tocmai este întemeiată dintr-o particulară situație care o face să fie pe prelucrarea aceasta a datelor periculosă sau nesigură pentru confidențialitatea Clientului, sau din cauza 

2) Împotrivirii de marketing, deci când datele personale prelucrate sunt pentru marketing-ul direct și profilate pentru scopul acesta. 

 

 Dacă prelucrarea datelor personale se întâmplă pe voința Clientului Magazinului, acesta are dreptul de a schimba părerea și de a nu fi de acord în orice moment. Totuși aceasta nu va avea nicio influența asupra conformității cu dreptul de prelucrare, prelucrarea aceasta fiind executată conform fostei voințe a Clientului. 

  Retragerea din voința de a trimite newsletter-ul poate avea loc printr-un simplu click pe linkul potrivit din newsletter sau prin trimiterea la noi un mesaj la adresa: unitrailer@unitrailer.ro 

 

  Din drepturile despre care este vorba mai sus, se poate profita printer altele sunându-ne la următorul număr de telefon: 22 100 20 47 sau trimițându-ne o moțiune adecvată la adresa de poștă electronica: unitrailer@unitrailer.ro sau prin poșta tradițională la adresa: Unitrailer Srl.; ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin. O astfel de moțiune ar trebui să  conțină datele care ne pot permite de a-l identifica pe reclamantul cererii fără nicio complicație și de a realiza cererea respectivă în conformitate cu moțiunea.  

 

 Fiecare dinte Clienții noștri are și dreptul de întroducere a acțiunii unei autorități de supraveghere, adică președintelui Biroului pentru Protejarea Datelor Personale (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa),dacă acesta o să creadă că prelucrarea noastră de date îi amenință drepturile. 

 

 

 

 Datele distribuite voluntar și dorinta de a le prelucra 

  Nu trebuie neapărat ca Clinetul să ne dea datele, totuși acestea sunt fundamentale pentru închierea unui contract de vânzare. Fără să dea datele personale nu va fi posibilă nici deschiderea profilului pe Magazinul nostru nici îndeplinirea comenzilor, nici măcar înscrierea la newsletter. Totuși uneori normele juridice vor necesita de la noi datele personale Clientului, de ex. cu privire la necesitățile de caracter contabil sau fiscal.  

 

 Prelucrarea automatică a datelor, inclusiv profilarea 

Informațiile despre Clienții noștri și despre comportamentul lor colectate în timpul folosirii magazinului pot fi prelucrate în mod automatic (inclusive prin profilare), totuși nu va cauza niciun fel de probleme juridice pentru Clienții noștri nici nu vor fi dânșii atinși de niciun deranj.

 Profilarea constă din culegerea datelor și din analiza și prețuirea lor (într-un fel automatic) pentru crearea profilurilor pentru Clienții, datele acestea privesc analize și prognoze ale preferențelor personale și ale intereselor Cliențiilor noștri. Scopul profilării este de a: 

1) ameliora sortimentul Magazinului nostru după preferințele unui Client anume,  

2) adapta textele de marketing prezentate la interesele unui Client dat, de ex. vizualizarea pe paginile magazinului propuneri ale unor produse similar sau ale celor produse care au fost alese de către alții Clienți cel mai des, 

3) conduce o analiză a statisticilor pentru nevoiile noastre interne, 

4) asigura securitatea și desăvârșirea serviciilor noastre oferate online.  

 

  La fel culegem și informațiile despre profitarea din Magazinul pe baza așa numitelor login-uri care folosesc adresele IP ale utilizatorilor magazinului. Datele acestea nu conțin identitatea utilizatorilor, însă pe baza lor suntem în stare să analizăm funcționalitatea magazinului, securitatea lui și putem și diagnostica potențialele probleme legate de violare a datelor personale și să le fixăm. Astfel de date constituie pentru noi și date statistice ale vizitatorilor magazinului nostru (de ex. informații despre regionul) care permit să ne adaptăm ofertele.  

 

  Asigurarea datelor 

 

 Datele personale ale Clienților noștri asigurate sunt în conformitate cu directivele normelor GPDR. Întrebuințăm mijloacele tehnice și de organizare potrivite, astfel încât să garantăm un nivel de securitate cumsecade ale datelor personale și să le apărăm de stricarea fie cazuală fie intențională sau să nu fie dăunate, șterse, modificate, distribuite sau luate de către persoane neautorizate. De ex.:  

1) pe paginile Magazinului nostru folosim conexiuni internet sigure, criptate prin ajutorul certificatului SSL, ce protejează transmiterea datelor trimise online; 

2) datele personale sunt păstrate pe servere sigure; 

3) în Societatea noastră datele personale ale Clienților pot fi prelucrate numai de către muncitori special pregătiți pentru rolul acesta și numai în acel domeniu necesar pentru executarea comisioanelor,  

4) am elaborat și am configurat politica de confidențialitate potrivită a datelor personale care determină procedurile adecvate pentru prelucrarea datelor; 

5) avem obiceiul de a semna adecvate contracte cu elemenții pentru serviciile din care profităm când prelucrăm datele personale ale Clienților noștri, în contractile acestea evidențiate sunt: scopul, domeniul și felul de prelucrare, 

6) ne străduim ca elemenții cărora le furnizăm datele personale ale Clienților pentru a le prelucra să dea garanție de a păstra și proteja cumsecade datele Clienților noștri.   

 

 Cookie-uri 

Pe paginile noastre online ne servim de cookie-urile pentru a fixa funcționalității serviciilor oferate cu scopul de a îmbunătăți oferta Magazinului și de a-o adapta la nevoile individuale ale Clienților, precum și de a-o ameliora cu privire la reclame și la statistici. Datele acestea nu permit ca o persoană anume să fie recunoscută.  

 Informațiile detaliate care țin de folosirea cookie-urilor sunt conținute în Politica Cookie-urilor. 

 

  Dispoziții finale 

 Ne rezervăm dreptul de a schimba Politica aceasta de confidențialitate. Schimbările acestea pot fi necesare sau esențiale de ex. în caz de actualizarea normelor juridice, sau a directivelor noi ale autorităților de supraveghere, în caz de schimb al mijloacelor tehnologice, prin care prelucrate sunt datele personale, și măcar schimburile de metoduri, scopuri sau de normele prelucrării noastre a datelor personale.   

pixel