Retragere din contract

Dreptul de retragere

Îți este conferit dreptul de a renunța la prezentul contract de vânzare-cumpărare, fără a fi necesar să precizezi motivele, în decurs de 30 zile.

Perioada în care poți exercita dreptul de retragere se încheie după 30 zile de la semnarea contractului sau de la momentul în care tu sau o terță parte, altele decât transportatorul și indicată de tine, preiei fizic produsele (în cazul unui contract referitor la mai multe bunuri comandate de Cumpărător printr-o singură comandă și de la momentul preluării fizice de către tine sau de către o terță parte, altele decât transportatorul și indicată de tine, a ultimului produs).

Pentru a-ți exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informezi prin completarea și transmiterea în format electronic, pe website-ul nostru unitrailer.ro, a formularului standard de retragere. Vom emite fără întârziere o confirmare prin e-mail a primirii solicitării de retragere.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecintele retragerii

În cazul retragerii tale, vom restitui integral orice sumă pe care am primit-o de la tine, inclusiv costurile de livrare, cu excepția costurilor suplimentare generate de alegerea unei modalități de livrare diferite de cea standard și mai puțin costisitoare pe care o oferim, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de maximum 14 zile de la data în care suntem informați despre decizia ta de a renunța la prezentul contract. Vom efectua rambursarea folosind aceeași metodă de plată ca și cea folosită în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ai acordat în mod expres altfel; oricum, nu vei suporta nicio taxă în legătură cu această rambursare. Putem amâna rambursarea până când primim înapoi produsele sau până când ne furnizezi dovada că le-ai expediat, în funcție de care este mai aproape.

La returnarea produselor, nu acceptăm colete cu plată ramburs.

Consumatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipulările efectuate, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calității și funcționării produselor. În cazul în care produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca nou, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea la stadiul inițial (dacă este posibil). Dacă clientul nu este de acord cu această taxă, i se va reexpedia produsul, pe cheltuiala sa. Această clauză se aplică în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind metode de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în Ordonanța de Urgență nr. 34/2014.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, consumatorul va suporta costurile returnării. Plata transportului este responsabilitatea consumatorului și trebuie efectuată direct către curier.

Costurile de transport sunt acoperite de către firma noastră doar în cazul produselor defecte din fabricație sau deteriorate în timpul transportului.

În cazul în care produsele livrate au fost însoțite de cadouri, acestea trebuie returnate odată cu produsele.

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 8. contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 10. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 11. contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 12. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 13. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Model de formular de retragere

(Prezentul formular se trimite înapoi completat, prin e-mail, fax sau poștă, doar dacă doriți să vă retrageți din contract)


Catre:

Unitrailer sp. z o.o.
ul. Budowlana 30
20-469 Lublin
Polonia
Telefon: +40 31 229 60 52
e-mail: unitrailer@unitrailer.ro

Pentru retururi vă rugăm să trimiteți aici coletele:

Paxy – UNITRAILER
Ogorului 3G (depozit FAN Courier) 410554 Oradea.
Vă informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor bunuri / prestarea următoarelor servicii:
Comanda nr.:
din data:
Tip comandă (website, telefonică, e-mail):
Factura / Bon fiscal nr.:
din data:
Produsele au fost primite la data:
Numele consumatorului (consumatorilor) care a lansat și confirmat comanda:
Adresa de livrare a bunurilor comandate:
Produsul pe care doresc să îl returnez

Reclamații

Executarea este considerată neconformă dacă, la momentul realizării, prestația nu îndeplinește standardele de calitate stabilite de lege sau în contract. Nu se consideră neconformă executarea dacă beneficiarul a fost conștient sau ar fi trebuit să fie conștient de defect la momentul încheierii contractului. În cazul contractelor între profesioniști și consumatori, orice clauză contrară dispozițiilor acestui capitol în defavoarea consumatorului este nulă.

În situația în care lipsește conformitatea, consumatorul are dreptul să solicite vânzătorului să aducă produsul la conformitate fără a plăti.

Consumatorul poate opta pentru una dintre următoarele modalități de remediere.

Consumatorul are dreptul să solicite în primul rând repararea produsului sau să ceară înlocuirea acestuia, în ambele cazuri fără a plăti, cu excepția cazului în care aceste măsuri sunt imposibile sau disproporționate.

În cazul în care nu a solicitat sau nu a putut solicita repararea sau înlocuirea, consumatorul poate beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului sau poate rezilia contractul referitor la acest produs.

Consumatorul poate cere repararea produsului pe cheltuiala profesionistului.

Modalitatea de remediere aleasă poate fi schimbată ulterior, însă cheltuielile legate de această schimbare vor fi suportate de către cumpărător, cu excepția cazului în care această modificare a fost justificată sau necesară din cauza comportamentului profesionistului.

Consumatorul trebuie să notifice vânzătorul imediat despre lipsa de conformitate sau cel târziu în termen de două luni de la constatare. Răspunderea vânzătorului este angajată în cazul în care lipsa de conformitate apare într-un interval de 2 ani de la livrarea produsului.

pixel