Politica de confidențialitate

Politica de Confidentialitate

Prelucrarea datelor dvs. personale este efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Ce este un operator de date cu caracter personal?

Unitrailer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, are sediul ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, Polonia, KRS: 0000624998, CUI Polonez: PL5213739921, CUI Românesc: RO44282299, e-mail unitrailer@unitrailer.ro, telefon +40 31 229 60 52, capital social PLN 1 162 000,00.

Toate datele cumpărătorilor pe care le manipulăm, le reținem sau le transferăm vor fi protejate în mod corespunzător împotriva oricărui acces sau modificare neautorizată.

În timpul colectării, stocării, procesării sau transferului datelor cu caracter personal către parteneri, vom respecta în totalitate dorințele și drepturile la confidențialitate ale clienților.

Confidențialitatea și integritatea individului vor fi protejate și menținute în siguranță.

Vom efectua evaluări de impact pentru toate sistemele și procesele care presupun colectarea, procesarea și stocarea datelor personale.

Fiecare angajat care intră în contact cu datele personale ale cumpărătorilor sau partenerilor va fi informat cu privire la politica de confidențialitate a datelor personale, și va fi direct responsabil pentru respectarea acesteia.

Orice potențial riscuri de procesare vor fi monitorizate atent și vom lua măsuri de securitate ori de câte ori riscul devine inacceptabil.

1. Informații colectate

Colectăm diverse informații de la utilizatori: date pe care le furnizați voluntar, informații tehnice colectate automat de la toți vizitatorii site-ului, date adunate prin intermediul serviciilor noastre, precum și informații provenite din surse externe.

Este posibil să adunăm informații pe care le furnizați, în situația în care decideți să le oferiți prin intermediul platformei unitrailer.ro. Aceasta poate include trimiterea unui e-mail cu o întrebare, care este înregistrat pentru a vă putea oferi un răspuns și pentru a vă trimite notificări, cum ar fi invitații la evenimente, confirmări de completare a formularelor, oferte speciale, materiale de marketing, buletine informative și altele.

Ca în majoritatea serviciilor online, primim automat și înregistrăm informațiile din jurnalele serverului browser-ului dumneavoastră atunci când utilizați site-ul nostru. Pentru a colecta aceste date, folosim diverse tehnici, inclusiv "cookie-uri" sau "pixeli web". Utilizăm atât cookie-uri de sesiune, cât și cookie-uri persistente. Informațiile pe care le colectăm în mod automat pot include adresa IP, identificatorul unic al dispozitivului, tipul de browser și sistem de operare utilizat, conținutul și paginile accesate pe site-ul nostru, precum și durata și frecvența vizitelor dumneavoastră.

De asemenea, pe site-ul nostru, putem utiliza cookie-uri pentru a stoca sesiunile validate pe hard disk. În cazul în care combinăm informațiile colectate în mod pasiv cu datele personale, gestionăm aceste informații conform principiilor stabilite în politica noastră de confidențialitate. În absența acestei combinații directe, folosim datele colectate în mod pasiv sub formă agregată. Recomandăm consultarea politicii complete de confidențialitate sau a termenilor și condițiilor site-ului pentru a înțelege pe deplin modul în care sunt tratate datele dvs. personale și drepturile pe care le aveți în acest sens.

2. Scopurile în care sunt prelucrate Datele Personale și temeiul juridic al prelucrărilor

Executarea Contractului: Dacă sunteți parte a unui contract cu noi, prelucrarea datelor dvs. poate fi necesară pentru a îndeplini obligațiile contractuale.

Temeiul juridic ce sta la baza oricăror prelucrări de date in vederea realizării acestui scop este, după caz, furnizat de prevederile art. 6 alin. (1) lit b) din GDPR - executarea contractului, În vederea oferirii posibilității Clientului de a participa la anumite campanii de marketing.

Pentru a oferi posibilitatea Clientului de a participa la anumite campanii de marketing, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este furnizat în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1), lit. a) și f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Astfel, prelucrarea datelor are loc fie ca urmare a consimțământului expres acordat de către Client, fie în vederea realizării unui interes legitim.

În cazul consimțământului acordat de către Client, acesta este solicitat în mod explicit și separat înainte de participarea la campaniile de marketing. Clientul are dreptul de a accepta sau refuza consimțământul în mod liber și informat. Participarea la astfel de campanii este, în esență, voluntară, și niciun beneficiu sau serviciu nu este condiționat de acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în acest context.

În plus, prelucrarea datelor în vederea participării la campaniile de marketing se realizează și în baza interesului legitim. Acest interes legitim poate include promovarea produselor și serviciilor, îmbunătățirea relației cu clienții și oferirea acestora de beneficii personalizate în cadrul campaniilor promoționale. În toate aceste situații, Coadministratorii se asigură că interesul lor legitim nu prevalează asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale clientului.

Clientul are întotdeauna posibilitatea de a alege dacă dorește sau nu să ofere date cu caracter personal, aceasta putând fi realizată prin completarea formularelor de participare disponibile pe site-ul web sau prin intermediul altor formulare specifice furnizate în cadrul regulamentelor campaniilor promoționale/publicitare desfășurate.

În cazul oricăror întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea datelor personale în contextul participării la campaniile de marketing, Clientul are dreptul de a contacta administratorul folosind datele de contact furnizate în Politica de confidențialitate.

Pentru a permite clienților utilizarea site-ului web, crearea și utilizarea contului de client online, precum și în scopul menținerii sistemului informatic în stare de funcționare, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este furnizat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1), lit. a) și f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Consimțământul Clientului (Art. 6, alin. 1), lit. a) GDPR): Utilizarea site-ului web și crearea contului de client online implică prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor. Pentru a respecta principiile consimțământului informat și liber acordat, Avem nevoie de consimțământul explicit al utilizatorilor înainte de a le permite să-și creeze un cont sau să utilizeze anumite funcționalități ale site-ului.

Interesul Legitim (Art. 6, alin. 1), lit. f) GDPR): Administrarea și menținerea sistemului informatic, inclusiv monitorizarea parametrilor optimi de funcționare a infrastructurii IT, accesarea de la distanță a echipamentelor IT, prevenirea și combaterea incidentelor de securitate, și transferul de date între echipamentele/terminalele IT sunt justificate prin interesul legitim de a asigura funcționarea eficientă și securizată a serviciilor sale online.

Pentru a atinge acest obiectiv, avem dreptul de a implementa anumite soluții IT specifice, inclusiv cele dezvoltate intern sau achiziționate de la terți. În acest context, administrarea și mentenanța platformelor web implică, de asemenea, utilizarea de cookies, având ca scop asigurarea interacțiunilor rapide și ușoare între utilizatori și website.

Rezolvarea cererilor, a întrebărilor, a sugestiilor sau a reclamațiilor exprimate de către client.

Baza legală pentru această categorie de activități de prelucrare este stabilită de articolul 6, alineatele (1), literele a), b) și f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Aceasta include consimțământul acordat de client, execuția unui contract sau realizarea demersurilor necesare la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului și interesul legitim, conform situației.

Pentru scopurile menționate mai sus, bazate pe consimțământul clientului, refuzul sau retragerea consimțământului din partea clientului poate duce la imposibilitatea societății de a desfășura activități specifice de prelucrare, așa cum au fost menționate anterior, atunci când acestea se bazează pe consimțământul clientului.

Pentru a oferi clienților servicii post-achiziție în legătură cu comenzile plasate și/sau cu produsele sau serviciile achiziționate, situațiile includ (cu titlu informativ, dar nu limitativ): rezolvarea cererilor de anulare a comenzilor sau a oricăror probleme legate de procesul de executare a comenzilor, returnarea produselor conform prevederilor legale aplicabile privind vânzarea la distanță și rambursarea contravalorii acestora, gestionarea reclamațiilor/sesizărilor legate de produsele achiziționate și/sau serviciile furnizate, precum și furnizarea serviciilor de reparare/remediere, înlocuire sau rambursare a contravalorii produselor în perioada termenului de garanție. Baza legală pentru această categorie de activități de prelucrare este furnizată de articolul 6, alineatul (1), literele b) și f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), respectiv execuția unui contract sau realizarea demersurilor necesare la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractului și interesul legitim, după caz.

Transferul datelor personale ale clientului
Ne angajăm să nu transmitem informații cu caracter personal către nicio țară situată în afara Spațiului Economic European, cu excepția situațiilor în care transferul respectiv este realizat în conformitate cu următoarele condiții: (i) către o țară recunoscută de către Comisia UE ca furnizând un nivel adecvat de protecție; (ii) în conformitate cu principiile Privacy Shield (sau o schemă care îl poate înlocui periodic); sau (iii) sub rezerva unui alt mecanism de transfer de date sau a unor protecții care sunt aprobate și acceptate periodic în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

3. Intenţii de folosire ale Datelor Personale

Majoritatea serviciilor pe care le oferim nu necesită nicio formă de înregistrare, permițându-vă să explorați site-ul nostru fără a dezvălui identitatea dumneavoastră. Cu toate acestea, unele servicii ar putea solicita furnizarea de Date Personale. În astfel de situații, dacă optați să nu furnizați Date Personale solicitate de noi, este posibil să nu aveți acces la anumite zone ale site-ului, iar noi să nu putem să răspundem cererilor dumneavoastră.

Putem colecta și utiliza Date Personale pentru a vă oferi produse și servicii, pentru a vă factura achizițiile pe care le faceți, pentru a vă prezenta produse și servicii care credem că v-ar putea interesa sau pentru a comunica cu dumneavoastră în alte scopuri care sunt evidente în circumstanțele date sau pentru care vă informăm când colectăm Date Personale de la dumneavoastră.

4. Confidențialitatea Datelor Personale

Nu vindem sau închiriem adrese de email și alte informații personale colectate direct prin intermediul platformei unitrailer.ro. Este esențial să rețineți că orice informație furnizată voluntar în orice secțiune accesibilă publicului pe platforma unitrailer.ro devine disponibilă publicului și poate fi colectată și utilizată de noi sau de alții, fără restricții.

Partajăm informațiile dvs., inclusiv informațiile personale, în următoarele circumstanțe:
Furnizăm informații personale unor terțe părți în scopul îndeplinirii funcțiilor interne de afaceri, cum ar fi întreținerea, securizarea, analizarea datelor, transmiterea prin email, sondaje sau găzduirea datelor:
- Idosell (IAI S.A. Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polonia)
Cerem acestor terțe părți să utilizeze informațiile dvs. personale numai conform acestei Politici de Confidențialitate și numai pentru a furniza serviciile necesare.

Divulgăm informații personale în situațiile în care credem de bună credință că este necesar, fie printr-o citatie sau altă ordonanță judiciară sau administrativă, fie în conformitate cu cerințele legale. De asemenea, putem divulga informații personale pentru a preveni încălcarea Termenilor și Condițiilor sau a altor acorduri, pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a altor persoane, pentru a menține securitatea și integritatea serviciilor sau infrastructurii noastre, pentru a ne proteja împotriva utilizărilor frauduloase, abuzive sau ilegale și pentru a colabora cu agenții guvernamentale de aplicare a legii.

Partajăm informații agregate cu clienții, clienții potențiali, partenerii sau presa pentru a demonstra utilizarea serviciului, identifica tendințele industriale și pentru scopuri publicitare.

Ca vizitator al platformei noastre, aveți opțiunea de a nu furniza informații personale. De asemenea, puteți accesa, corecta sau șterge anumite informații personale prin contactarea noastră conform detaliilor din secțiunea de contact. Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale în conformitate cu legile privind protecția datelor.

Chiar dacă actualizați sau ștergeți informațiile personale furnizate, acestea pot fi păstrate în fișierele și arhivele noastre de rezervă pentru o perioadă rezonabilă în scopuri legale. De asemenea, aveți opțiunea de a renunța la primirea informațiilor de marketing.

5. Securitate şi confidenţialitate

Pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea Datelor Personale pe care le colectăm, folosim reţele de date protejate, inter alia, de către un firewall standard în domeniu şi protecţie prin parolă. În cursul gestionării Datelor dumneavoastră Personale, luăm măsuri rezonabil proiectate pentru a proteja aceste informaţii de pierdere, folosire eronată, acces, dezvăluire, alterare sau distrugere neautorizate.

6. Transferul de date în străinătate

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră unui furnizor de servicii, dar acest lucru se va intampla doar in baza unui acord explicit incheiat cu dumneavoastra.

7. Cookies

Avem capacitatea de a aduna și prelucra detalii despre experiența dvs. pe aceste platforme online, incluzând paginile pe care le vizitați, sursele de internet de unde proveniți și căutările pe care le efectuați. Aceste date sunt utilizate pentru a îmbunătăți conținutul acestor pagini și pentru a elabora statistici agregate despre utilizatorii platformelor noastre, în scopuri interne și de cercetare de piață. În acest sens, ne putem folosi de "cookies", care colectează domeniul utilizatorului, furnizorul de servicii internet, sistemul de operare al dispozitivului, data și ora accesului, precum și produsele pe care le-ați vizitat.

Un "cookie" este un mic fragment de informație trimis către browser-ul dvs. și stocat pe hard disk-ul computerului. Aceste cookie-uri nu afectează negativ performanța dispozitivului. Puteți seta browser-ul să vă avertizeze când primiți un astfel de "cookie", permițându-vă să decideți dacă doriți să îl acceptați sau nu.

Totuși, trebuie să vă informăm că, în cazul în care refuzați sau dezactivați cookie-urile, s-ar putea să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile software-ului browser-ului dvs. Uneori, pentru a colecta și prelucra informațiile menționate anterior, ne putem baza pe serviciile unor colaboratori externi.

Ocazional, putem utiliza etichete internet (cunoscute și sub denumirile de etichete de acțiune, pixeli transparenti, imagini transparente sau imagini de 1x1 pixel) și cookie-uri pe aceste platforme online, iar aceste etichete/cookie-uri pot fi plasate prin intermediul unui colaborator terț de publicitate sau prin intermediul unui colaborator de analiză web, care poate fi situat într-o țară străină și poate stoca informațiile respective (inclusiv adresa IP). Aceste etichete/cookie-uri sunt plasate atât pe reclamele online care atrag utilizatori pe platforma noastră, cât și pe diverse pagini ale platformelor. Folosim această tehnologie pentru a măsura reacțiile utilizatorilor la platformele noastre, eficacitatea campaniilor noastre publicitare (incluzând frecvența cu care este deschisă o pagină și informațiile consultate) și pentru a evalua modul în care utilizați aceste platforme online. Prin intermediul acestor etichete internet/cookie-uri, colaboratorul extern sau colaboratorul de servicii de analiză web poate colecta date despre utilizatorii platformelor noastre și ale altor platforme, poate întocmi rapoarte privind activitatea pe platformă pentru noi și poate oferi alte servicii legate de utilizarea platformelor online și a internetului. Aceste informații pot fi furnizate și altor terțe părți în cazul unei cerințe legale sau dacă colaboratorul terț angajează alte entități pentru a procesa informații în numele lor.informații în numele lor.


Informațiile despre modulele cookie utilizate pe site-ul web și perioada de stocare a acestora sunt enumerate în tabelul de mai jos:

Cookie-uri funcționale (esențiale) de client4659.idosell.com,

 • prompt_token - este stocat pentru o perioadă de 365 de zile, cookie-ul identifică clientul magazinului,
 • shop_monit_token: este stocat pentru o perioadă de 30 de minute, cookie-ul identifică clientul magazinului,
 • lient - este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie-ul identifică un client logat sau un coș de cumpărături al unui client care nu este logat,
 • afiliate - este stocat pentru o perioadă de 90 de zile, cookie-ul stochează ID-ul afiliatului de la care a fost accesat magazinul,
 • ordersDocuments: Cookie-ul stochează informații despre starea de imprimare a unui document,
 • __idsui - este stocat pentru o perioadă de 1095 de zile, fișier necesar pentru funcționarea așa-numitei logări ușoare pe site-ul web,
 • __idsual - stocat pentru o perioadă de 1095 de zile, fișier necesar pentru funcționarea așa-numitei autentificări ușoare pe site-ul web,
 • __IAI_SRC - este stocat pentru o perioadă de 90 de zile, cookie-ul stochează doar sursa din care a fost accesat site-ul web,
 • login: cookie-ul stochează dacă un utilizator s-a logat pe site-ul web,
 • CPA - este stocat pentru o perioadă de 28 de zile, cookie-ul conține informații despre variabilele programelor CPA / CPS la care participă site-ul web,
 • __IAIRSABTVARIANT__ - este stocat pentru o perioadă de 30 de zile, cookie - identificatorul variantei pentru testul A/B și configurarea motorului IdoSell RS.
 • basket_id - este stocat pentru o perioadă de 365 de zile, cookie - identificator al coșului de cumpărături al utilizatorului site-ului web, care este atribuit pe durata sesiunii curente,
 • page_counter - este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie - contorul de pagini vizitate,
 • LANGID - stocat pentru o perioadă de 180 de zile, cookie-ul stochează informații despre limba selectată de utilizatorul site-ului web,
 • REGID - este stocat pentru o perioadă de 180 de zile, cookie-ul stochează informații despre regiunea utilizatorului site-ului web,
 • CURRID - este stocat pentru o perioadă de 180 de zile, cookie-ul stochează informații despre moneda selectată de utilizatorul site-ului web,
 • __IAIABT__ - este stocat pentru o perioadă de 30 de zile, cookie-ul stochează ID-ul testului A/B pentru a testa și îmbunătăți funcționalitatea magazinului,
 • __IABTSHOP__ - este stocat pentru o perioadă de 30 de zile, cookie-ul stochează ID-ul magazinului care participă la testul A/B,
 • __IABTVARIANT__ - este stocat pentru o perioadă de 30 de zile, cookie-ul stochează ID-ul variantei care a fost extrasă ca parte a testului A/B curent.
 • toplayerwidgetcounter[] - cookie-ul stochează numărul de afișări ale unui mesaj pop-up,
 • samedayZipcode - este stocat pentru o perioadă de 90 de zile, cookie-ul stochează informații despre codul poștal al utilizatorului site-ului web, care este necesar pentru a oferi serviciul de curierat SameDay,
 • applePayAvailability - este stocat pentru o perioadă de 30 de zile, cookie stochează informații cu privire la faptul dacă o metodă de plată ApplePay este disponibilă pentru utilizator,
 • paypalMerchant - este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie ID-ul contului PayPal.
 • toplayerNextShowTime_: Cookie Stochează informații despre ora la care ar trebui să fie afișat următorul mesaj pop-up.
 • discountCode_clicked - se stochează pentru o perioadă de 1 zi, cookie stochează informații despre închiderea listei de reduceri active.
 • freeeshipping_clicked - stocat pentru 1 zi, cookie salvează informații despre închiderea barei de livrare gratuită.
 • Redirection - se stochează pentru o perioadă de un cookie salvează informații despre închiderea mesajului pop-up care informează cu privire la limba sugerată pentru magazin.
 • filterHidden - se salvează pentru o perioadă de 365 de zile, cookie dacă se face clic pe opțiunea de a ascunde un filtru pentru bunuri, se salvează informații despre filtrul care ar trebui să fie ascuns la actualizarea listei de bunuri.
 • toplayerwidgetcounterclosedX_- este salvat pentru o perioadă de timp cookie se salvează informații despre închiderea unui mesaj pop-up.
 • cpa_currency - este salvat pentru o perioadă de 60 de minute. Acest modul cookie stochează informații despre moneda pentru programele CPA / CPS la care participă site-ul web,
 • basket_products_count - acest cookie stochează informații despre numărul de produse dintr-un coș,
 • wishes_products_count - cookie-ul stochează informații despre numărul de produse din lista de favorite.

Cookie-uri furnizate de IAI S.A.:

Cookie-uri furnizate de IdoSell:

 • platform_id - cookie-ul stochează dacă site-ul este afișat pe aplicația mobilă.
 • paypalAvailability_ - stocat timp de 1 zi, cookie-ul stochează dacă o metodă de plată PayPal este disponibilă pentru utilizator,
 • ck_cook - este stocat pentru o perioadă de 3 zile, cookie-ul stochează informații despre faptul dacă utilizatorul site-ului și-a dat sau nu consimțământul pentru utilizarea de cookie-uri.

Cookie-uri furnizate de IdoAccounts:

 • accounts_terms - Cookie-ul stochează informații despre faptul dacă utilizatorul și-a dat consimțământul pentru utilizarea serviciului IdoAccounts pentru o perioadă de 365 de zile,

Cookie-uri furnizate de Google:

 • NID - stocate pentru o perioadă de 180 de zile, cookie-urile (NID, ENID) sunt utilizate pentru a reține preferințele utilizatorului și alte informații, cum ar fi limba preferată, numărul de rezultate afișate pe pagina de rezultate a căutării (de exemplu, 10 sau 20) și dacă utilizatorul dorește să activeze filtrul Google SafeSearch. Acest modul cookie este, de asemenea, necesar pentru a oferi serviciul de plată Google Pay.

Cookie-uri furnizate de Google reCAPTCHA:

 • _GRECAPTCHA este stocat pentru o perioadă de 1095 de zile, cookie-ul este setat de Google reCAPTCHA, care protejează site-ul nostru web de solicitările de spam pe formularele de contact,

Cookie-uri furnizate de PayPal:

 • ts: Cookie-ul este furnizat de obicei de PayPal și se ocupă de serviciile de plată de pe site,
 • ts_c - stocat timp de 1095 de zile, cookie-ul este de obicei furnizat de PayPal și este utilizat pentru a preveni fraudele,
 • x-pp-s - cookie-ul este de obicei furnizat de PayPal și gestionează serviciile de plată de pe site.
 • enforce_policy - este stocat pentru o perioadă de 365 de zile, cookie-ul este de obicei furnizat de PayPal și sprijină serviciile de plată de pe site.
 • Tsrce - este stocat pentru o perioadă de 3 zile, cookie-ul este de obicei furnizat de PayPal și gestionează serviciile de plată de pe site,
 • l7_az: 60 de minute, cookie-ul este necesar pentru funcția de autentificare PayPal de pe site-ul web,
 • LANG - este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie-ul este de obicei furnizat de PayPal și gestionează serviciile de plată de pe site,
 • Nsid - este utilizat în contextul tranzacțiilor de pe site-ul web. Cookie-ul este necesar pentru tranzacții securizate.


Cookie-uri publicitare:

Cookie-uri furnizate de SALESmanago:
 • smclient - stocate timp de 365 de zile, cookie-uri asociate contactelor identificate și monitorizate. Cookie-ul în sine nu conține nicio informație care să permită identificarea contactelor și, de exemplu, recunoașterea datelor personale ale vizitatorului site-ului web. Conexiunea cu cardul de contact este stabilită prin intermediul sistemului SALESmanago.
 • Smuuid - cookie-ul este stocat pentru o perioadă de 3650 de zile și urmărește vizitele anonime, acesta este atribuit fiecărei persoane care vizitează site-ul web. Identificator unic - cookie-ul în sine nu conține nicio informație de identificare a contactului și recunoaște, de exemplu, datele personale ale vizitatorului site-ului web. Conexiunea cu cardul de contact este stabilită în sistemul SALESmanago,
 • Smevent - stochează un cookie atribuit contactelor identificate și monitorizate pentru o perioadă de 30 de zile. Cookie-ul conține eventId atribuit în momentul achiziționării coșului de evenimente și este șters atunci când evenimentele sunt achiziționate,
 • smform - este stocat timp de 365 de zile, cookie-ul gestionează formularele de contact și pop-up-urile. Informații despre comportamentul formularelor și pop-up-urilor - numărul de vizite, data și ora ultimei vizite, informații despre închiderea/minimizarea pop-up-urilor,
 • smg - stocat timp de 365 de zile, cookie identifică utilizatorul. Identificator aleatoriu în format UUID.
 • Smg - stocat timp de 365 de zile, cookie Identifică utilizatorul - identificator global pentru întregul sistem. Identificator aleatoriu în format UUID,
 • smvr - stocat pentru o perioadă de 3650 de zile, cookie-ul stochează informații despre vizite (codat în baza64). Valori codificate în baza64,
 • smwp - stocat pentru o perioadă de 365 de zile, cookie informații despre formularele de acord de tip web push. Valori adevărate/false,
 • smrcrsaved - stocat pentru o perioadă de 365 de zile, informații cookie despre faptul că identificatorul a fost semnat la SALESmanago (depreciat). Valoare true/false,
 • smOViewsPopCap - este stocată pentru o perioadă de 1 zi, cookie-ul stochează informații despre plafonarea pop-up. SM:X|, unde X este înlocuit cu un număr,
 • smcfds - este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie-ul stochează informații despre formularele afișate pe pagină. Valori codificate în Base64,
 • _smps - este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie-ul stochează informații despre formularele afișate pe pagină. Valori codificate în Base64,
 • _smvs - este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie-ul stochează informații despre formularele afișate pe pagină. Valorile sunt codificate cu Base64.

Cookie-uri furnizate de Meta (Facebook):
 • fbsr_: Cookie-ul conține o cerere semnată pentru un utilizator al aplicației Facebook,
 • fbss_ - este stocat timp de 365 de zile, cookie de sesiune partajat de Facebook.
 • fbs_ - este stocat pentru o perioadă de 30 de minute, cookie de sesiune partajat de Facebook.
 • Meta Pixel - este stocat pentru o perioadă de 999 de zile, Pixel de urmărire Meta pixelul este un cod care ne permite să măsurăm eficiența publicității prin înțelegerea acțiunilor utilizatorilor site-ului și să ne asigurăm că reclamele magazinului sunt afișate persoanelor potrivite.
 • _fbp - stocat pentru o perioadă de 90 de zile, cookie acest modul cookie este utilizat pentru a crea profiluri de utilizator și pentru a personaliza publicitatea cât mai mult posibil în funcție de profilul utilizatorului.
 • fr - stocat timp de 90 de zile, cookie utilizat pentru a crea profiluri de utilizator și pentru a personaliza publicitatea cât mai mult posibil în funcție de profilul utilizatorului,
 • _fbc - stocat pentru o perioadă de 730 de zile, cookie - ultima vizită în magazin,
 • tr: Cookie-uri utilizate pentru a crea profiluri de utilizator și pentru a adapta publicitatea cât mai aproape posibil de profilul utilizatorului.
 • sb - stocat pentru o perioadă de 402 zile, cookie care ajută la identificarea și aplicarea unor măsuri de securitate suplimentare în cazul în care cineva încearcă să acceseze contul dvs. de Facebook fără autorizație, de exemplu, prin introducerea unor parole aleatorii. De asemenea, este utilizat pentru a stoca informații care permit Facebook să recupereze contul unui utilizator în cazul în care acesta și-a uitat parola sau pentru a oferi o autentificare suplimentară în cazul în care există suspiciunea că cineva a pătruns în cont. Aceasta include, de exemplu, modulele cookie "sb" și "dbln", care pot identifica în mod sigur browserul unui utilizator,
 • usida: acest modul cookie colectează o combinație între browserul utilizatorului și un identificator unic care este utilizat pentru a adapta reclamele la utilizator,
 • wd - acest cookie este stocat pentru o perioadă de 9 zile și ajută la direcționarea traficului între servere și la analiza vitezei de încărcare a produselor Meta pentru diferiți utilizatori. Datorită cookie-urilor, Meta poate înregistra, de asemenea, raportul de aspect și dimensiunile ecranului și ale ferestrelor unui utilizator și știe dacă acesta a activat modul de contrast ridicat pentru a-și afișa corect site-urile și aplicațiile. Acest lucru permite Meta să utilizeze "dpr" și "wd", printre altele, pentru a oferi utilizatorului setări de ecran optimizate pentru dispozitivul său,
 • locale - acest modul cookie este stocat pentru o perioadă de 9 zile și conține locația ultimului utilizator conectat la acest browser,
 • datr - este stocat pentru o perioadă de 7 zile, cookie scopul cookie-ului datr este de a identifica browserul utilizat pentru a se conecta la Facebook, indiferent de utilizatorul conectat. Acest cookie joacă un rol important în funcțiile de securitate și integritate ale paginii Facebook.

Cookie-uri client4659.idosell.com:

 • RSSID - stocat pentru o perioadă de 180 de zile, cookie - ID-ul utilizatorului IdoSell RS, utilizat pentru a afișa recomandări personalizate de produse pe site,
 • __IAIRSUSER__ este stocat pentru o perioadă de 60 de minute, cookie - ID-ul utilizatorului IdoSell RS, utilizat pentru a afișa recomandări personalizate de produse pe site-ul web,
 • __IAIRSUSER__ este stocat pentru o perioadă de 60 de minute, cookie - ID-ul utilizatorului IdoSell RS, utilizat pentru a afișa recomandări personalizate de produse pe site-ul web.

Cookie-uri Photoslurp:

 • ps_analytics, stocat pentru o perioadă de 29 de zile, cookie-ul urmărește ce fotografii sau galerii a vizualizat un utilizator. Aceste informații sunt utilizate în scopuri de marketing.

Cookie-uri Google Ads:

 • _gcl_au - stocat pentru o perioadă de 90 de zile, un cookie utilizat de Google AdSense pentru a experimenta performanța reclamelor pe site-urile web care utilizează serviciile lor,
 • FPAU - stocat pentru o perioadă de 90 de zile, un cookie care colectează informații despre utilizatori și activitățile acestora pe site-ul web prin intermediul elementelor încorporate în scopul analizei și raportării,
 • FPGCLAW este stocat pentru o perioadă de 90 de zile, un cookie care conține informații despre utilizatori legate de campanie,
 • FPGCLGB este stocat pentru o perioadă de 90 de zile, cookie care conține informații despre utilizatori legate de campanie,
 • _gcl_gb - stocat timp de 90 de zile, cookie-ul conține informații despre utilizator legate de campanie,
 • _gac_gb_ <> stocat timp de 90 de zile, cookie-ul conține informații despre utilizator legate de campanie,
 • IDE: este stocat timp de 730 de zile, cookie-ul este utilizat pentru a afișa anunțuri Google pe pagini care nu sunt Google,
 • 1P_JAR: este stocat timp de 30 de zile, cookie-ul este utilizat pentru a colecta statisticile site-ului web și pentru a urmări ratele de conversie. Stabilește un identificator unic pentru a stoca preferințele dvs. și alte informații, cum ar fi statisticile site-ului web și urmărirea ratelor de conversie,
 • test_cookie: este stocat pentru o perioadă de 1 zi; cookie-ul este utilizat pentru a testa dacă autorizația de a seta cookie-uri este activată în browserul dumneavoastră,
 • AEC: este stocat pentru o perioadă de 138 de zile; cookie-urile împiedică site-urile web rău intenționate să opereze în numele utilizatorului fără știrea acestuia,
 • APISID este stocat pentru o perioadă de 193 de zile; un modul cookie este stocat pe computerul dumneavoastră pentru a rămâne conectat la contul dumneavoastră Google atunci când vizitați din nou serviciile lor. În timp ce rămâneți în această sesiune activă și folosiți suplimente pe alte site-uri web, cum ar fi al nostru, Google va folosi aceste module cookie pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului,
 • CONSENT stocat pentru o perioadă de 559 de zile, cookie acest modul cookie este stocat pe computerul dvs. pentru a menține conexiunea cu contul dvs. Google atunci când vizitați din nou serviciile Google. În timp ce rămâneți în această sesiune activă și folosiți suplimente pe alte site-uri web, cum ar fi al nostru, Google va utiliza aceste module cookie pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului,
 • DSID: este stocat pentru o perioadă de 10 zile. Cookie-ul DSID este utilizat pentru a vă identifica ca utilizator logat pe site-uri web care nu aparțin Google și pentru a reține dacă v-ați dat acordul pentru publicitate personalizată,
 • OTZ: Cookie-ul este stocat pentru o perioadă de 23 de zile și este utilizat pentru a reține preferințele utilizatorului și alte informații, cum ar fi limba preferată, numărul de rezultate afișate pe pagina de rezultate a căutării (de exemplu, 10 sau 20) și dacă utilizatorul dorește să activeze filtrul Google SafeSearch,
 • SAPISID: Cookie-ul este stocat pe computerul dumneavoastră pentru o perioadă de 28 de zile, pentru a menține conexiunea cu contul dumneavoastră Google atunci când vizitați din nou serviciile Google. În timp ce rămâneți în această sesiune activă și folosiți suplimente pe alte site-uri web, cum ar fi al nostru, Google va utiliza aceste module cookie pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului,
 • SEARCH_SAMESITE este stocat pentru o perioadă de 176 de zile, cookie-ul permite serverelor să reducă riscul atacurilor CSRF și al scurgerilor de informații, asigurându-se că acest modul cookie este trimis numai pentru cererile provenite din același domeniu înregistrat,
 • SIDCC este stocat pentru o perioadă de 393 de zile, cookie-ul recuperează anumite instrumente de la Google și stochează preferințele, de exemplu numărul de rezultate de căutare pe pagină sau activarea filtrului SafeSearch. Personalizează anunțurile care apar în căutarea Google,
 • SSID pentru o perioadă de 393 de zile, cookie-ul este stocat pe computerul dvs. pentru a rămâne conectat la contul dvs. Google atunci când vizitați din nou serviciile lor. În timp ce rămâneți în această sesiune activă și folosiți suplimente pe alte site-uri web, cum ar fi al nostru, Google va folosi aceste module cookie pentru a vă îmbunătăți experiența.
 • Aceste module cookie sunt stocate pentru o perioadă de 730 de zile și sunt utilizate pentru a vă oferi reclame adaptate la dumneavoastră și la interesele dumneavoastră.

Cookie-uri furnizate de Google Analytics:

 • __gads: stocat pentru o perioadă de 395 de zile; acest modul cookie este utilizat pentru a furniza reclame sau retargeting.

Cookie-uri analitice:

IAI S.A. Cookies:
 • __IAI_AC2: stocat pentru o perioadă de 45 de zile, cookie identificator de urmărire a activității pentru înregistrarea istoricului surselor de precomandă și a sursei prin care a fost plasată comanda, conform modelului de atribuire a ultimului clic.
Cookie-uri Google Ads:
 • *-*: stocat pentru o perioadă de 14 zile, cookie stochează informații cu privire la faptul dacă a fost deja afișat pop-up-ul "Recenzii ale clienților Google Shopping", prin care se solicită permisiunea de a trimite o cerere de informații privind o comandă.

Cookie-uri Google Analytics:
 • _ga_: stocate pentru o perioadă de 730 de zile, utilizate de Google Analytics pentru a colecta date privind numărul de vizite pe care un utilizator le-a făcut pe site-ul web și data primei și ultimei vizite.
 • _ga: este stocat pentru o perioadă de 730 de zile, cookie-ul stochează un identificator unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre utilizarea site-ului web de către un vizitator,
 • _gid: este stocat pentru o perioadă de 1 zi. Cookie-ul _gid stochează un identificator unic care este utilizat pentru a genera statistici despre utilizarea site-ului web de către vizitator,
 • _gat: este stocat pentru o perioadă de 1 zi și este utilizat pentru a accelera viteza cererilor. Analytics anonimizează adresa IP,
 • _dc_gtm_UA-#: este stocat pentru o perioadă de 730 de zile, un modul cookie utilizat de Google Tag Manager pentru a controla încărcarea etichetei script Google Analytics. Analytics anonimizează adresa IP,
 • FPLC: este stocat pentru o perioadă de 1200 de minute, o versiune a cookie-ului non-HttpOnly numit FPLC cu o valoare hash din valoarea FPID,
 • _gat[_]: este stocat timp de 1 minut, cookie-ul este utilizat pentru a limita viteza cererilor. În cazul în care Google Analytics este implementat prin intermediul Google Tag Manager, acest modul cookie se numește _dc_gtm_.
 • _gat_gtag: este stocat pentru o perioadă de 1 minut și este utilizat pentru a analiza obiceiurile de navigare ale vizitatorilor, fluxul de vizitatori, sursa și alte informații,
 • ___utma: este stocat pentru o perioadă de 730 de zile și este utilizat pentru a face diferența între utilizatori și sesiuni. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca Javascript este executată și nu este prezent niciun cookie __utma. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când sunt trimise date către Google Analytics,
 • _utmb: este stocat pentru o perioadă de 30 de minute pentru a determina noile sesiuni/vizite. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca Javascript este executată și nu este prezent niciun cookie __utmb. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când sunt trimise date către Google Analytics,
 • __utmc: Cookie-ul nu este utilizat în ga.js. Setat pentru interoperabilitate cu urchin.js. În trecut, acest modul cookie a fost utilizat împreună cu modulul cookie __utmb pentru a determina dacă un utilizator se afla într-o nouă sesiune/vizită,
 • __utmt: este stocat pentru o perioadă de 10 minute, cookie-ul utilizat pentru a limita numărul de cereri,
 • __utmz: este stocat pentru o perioadă de 180 de zile, cookie salvează sursa de trafic sau campania care explică modul în care utilizatorul a ajuns pe site-ul dvs. web. Cookie-ul este creat în timpul executării bibliotecii Javascript și este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics,
 • __utmv: este stocat pentru o perioadă de 730 de zile, cookie-ul este utilizat pentru a stoca date variabile personalizate la nivel de vizitator. Acest modul cookie este creat atunci când un dezvoltator utilizează metoda _setCustomVar cu o variabilă personalizată la nivel de vizitator. Acest modul cookie a fost utilizat și pentru metoda _setVar, care a fost scoasă din uz. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics,
 • AMP_TOKEN: Acest modul cookie este stocat pentru o perioadă de 365 de zile și conține un token care poate fi utilizat pentru a prelua un ID de client de la serviciul AMP Client ID. Alte valori posibile indică un opt-out, o solicitare în zbor sau o eroare la recuperarea ID-ului de client de la serviciul AMP Client ID,
 • FPID: Cookie-ul este stocat timp de 730 de zile și se numește în mod implicit FPID (First Party Identifier). Valoarea stocată în FPID este utilizată pentru a seta ID-ul de client într-o cerere către serverele Google,
 • _gaexp: este stocat timp de 90 de zile și este utilizat pentru a determina includerea unui utilizator într-un experiment și expirarea experimentelor la care a participat utilizatorul,
 • _opt_awcid: este stocat pentru o perioadă de 1 zi și este utilizat pentru campaniile care sunt atribuite ID-urilor de client Google Ads,
 • _opt_awmid: este stocat pentru o perioadă de 1 zi și este utilizat pentru campaniile care sunt atribuite ID-ului de campanie Google Ads,
 • _opt_awgid: este stocat pentru o perioadă de 1 zi și este utilizat pentru campaniile care sunt atribuite ID-urilor de grup Google Ads,
 • opt_awkid: este stocat pentru o perioadă de 1 zi și se utilizează pentru campaniile care sunt atribuite ID-urilor de criterii Google Ads,
 • opt_utmc: este stocat pentru o perioadă de 1 zi, cookie-ul stochează ultimul parametru de interogare utm_campaign,
 • _opt_expid: este stocat pentru o perioadă de 0,2 minute, cookie-ul salvează ultimul parametru al interogării utm_campaign,
 • Google Analytics Pixel: este stocat pentru o perioadă de 999 de zile, pixelul de urmărire Pixelul măsoară vizitele, clicurile și alte comportamente digitale. Acest lucru vă permite să vă personalizați strategia de marketing,
 • __utmli: este stocat pentru o perioadă de 60 de zile, cookie-ul face parte din funcția Enhanced Link Attribution, care (încearcă să) distingă clicurile pe link-uri către aceeași destinație în analiza paginii. Acesta conține identificatorul (dacă există) al linkului pe care s-a făcut clic (sau al părintelui său) care urmează să fie citit în pagina următoare, astfel încât analizele în pagină să poată determina unde în pagină se afla linkul pe care s-a făcut clic.

Cookie-uri Google Maps:
 • SID: Sunt stocate pentru o perioadă de 3650 de zile și conțin înregistrări semnate digital și criptate ale ID-ului contului Google al utilizatorului și ultima oră de conectare. Combinația acestor module cookie (SID, HSID) permite Google să blocheze multe tipuri de atacuri, cum ar fi încercările de a fura conținutul formularelor trimise prin intermediul serviciilor Google.

8. Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a optimiza portofoliul nostru de pagini web prin:

 • (1) îmbunătățirea fluxului de trafic către și între platformele noastre corporative și.
 • (2) integrarea și optimizarea paginilor web în măsura posibilului. "Google Analytics" este un serviciu oferit de Google Inc., care furnizează statistici detaliate despre traficul pe un site web și sursele acestuia, evaluând, de asemenea, conversiile și vânzările. Google Analytics utilizează "cookie-uri" stocate în dispozitivul dvs. pentru a ajuta la analizarea interacțiunii utilizatorilor cu site-ul nostru web.

Prin intermediul nostru, Google va utiliza informațiile generate de cookie-uri pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, elaborând rapoarte despre activitatea acestuia și furnizându-ne aceste rapoarte în scopuri analitice. Google poate transfera aceste informații către terțe părți în cazul unei obligații legale sau dacă acel terț procesează date în numele Google. Google nu va asocia adresa IP cu alte date stocate la Google în niciun context.

Puteți preveni sau opri instalarea și stocarea cookie-urilor prin intermediul setărilor browser-ului, descărcând și instalând gratuit Add-on-ul de renunțare disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vă avertizăm că, în acest caz, este posibil să nu aveți acces la toate funcțiile site-ului nostru web.

Prin utilizarea acestor platforme online, sunteți de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google referitoare la dumneavoastră și pentru scopurile descrise mai sus.

9. Informaţiile personale şi copiii

Cele mai multe servicii disponibile pe acest site sunt destinate in general persoanelor de peste 18 ani. Noi vom colecta, Date Personale de la un minor cu vârsta sub 18 ani doar in baza interesului legitim de si anume intocmirea documentelor pentru finalizarea unei comenzi. Noi respectăm legile destinate protecţiei copiilor.

10. Legături cu alte site-uri

Această Politică de Confidenţialitate se aplică doar site-urilor web detinute de unitrailer.ro şi nu site-urilor deţinute de terţi. Este posibil să furnizăm legături către alte site-uri web despre care considerăm că sunt în interesul vizitatorilor noştri. Ne dorim să ne asigurăm că astfel de site-uri web respectă cele mai înalte standarde. Cu toate astea, datorită naturii internetului, nu putem garanta standardele de confidenţialitate ale site-urilor web spre care postăm legături şi nici nu putem fi făcuţi responsabili de conţinutul altor site-uri în afara celui de faţă, iar această Politică de Confidenţialitate nu este menită aplicării oricărui site non- unitrailer.ro către care există legături.

11. Newsletter

Daca doriti sa va dezabonati de la Newsletter-ul Magazin unitrailer.ro o puteti face din contul de client, debifand casuta de la rubrica NEWSLETTER sau completand formularul de mai jos si trimitandu-l.

12. Ce drepturi aveți in ceea ce priveste protectia datelor personale

Dreptul la informare despre modul în care sunt prelucrate datele personale și scopurile prelucrării.

Dreptul de acces la datele personale procesate: informații despre datele personale, scopurile și motivele prelucrării, precum și despre toți cei cărora le-au fost transferate datele personale vor fi furnizate gratuit. Pentru copii suplimentare ale acestor informații, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă administrativă.

Dreptul la rectificarea datelor personale: puteți solicita completarea, actualizarea sau corectarea datelor personale în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care identificați erori de înregistrare.

Dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor personale. În acest caz, ca operator de date, unitrailer.ro va înceta orice prelucrare, cu excepția situațiilor în care există un temei legitim pentru prelucrare.

Dreptul de a solicita o revizuire manuală a deciziilor luate pe baza unei prelucrări automate, în special în cazul creării de profiluri.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în cazul în care aceasta este ilegală. De asemenea, puteți solicita restricționarea utilizării datelor personale în loc de ștergerea acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor personale: puteți solicita ca datele personale colectate și prelucrate de unitrailer.ro să fie transferate direct altui operator de date, într-un format universal acceptat.

Dreptul de a fi uitat: ne angajăm să ștergem datele personale din toate bazele noastre de date în urma solicitării dumneavoastră, dacă acestea nu mai sunt necesare sau dacă vă retrageți consimțământul acordat inițial, sau dacă prelucrarea este ilegală.

pixel